Monografie

 1. Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů. Brno: MU, 1996.

  Podíl na monografii  

 2. Mládež a dějiny. Editor a spoluautor kol. publikace grantového projektu MŠMT. Brno: CERM, 2001. 199 s.  
 3. Příběhy Znojma (hrad, Hradiště, město). In: Janků, V. a kol.: Historie Znojma v obrazech. Příběhy z historie a současnosti. Znojmo, 2005.


  Učební texty, skripta a učebnice  

 4. Archeologie a její nové objevy na jižní Moravě. Brno: CDVU, 1995.
 5. Obrazy českých dějin pro 4. a 5. ročník ZŠ. Praha: Alter, 1996 (s F. Čapkou).
 6. Nástin českých dějin.  Brno: MU, 2001. 116 s. (s F. Čapkou)
 7. K historii Velké Moravy. Klapetek, M. a kol.: Vybrané kapitoly z dějin. Fak. elektrotechniky a informatiky VUT v Brně. Brno 2000.

  Studie a články ve vědeckých časopisech, sbornících, edicích  

 8. Nová etapa archeologických výzkumů Znojma-Hradiště. In: Jižní Morava 25, sv. 28/1989, s. 125-144. Brno, 1990.
 9. Nový výzkum na Hradišti ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1986, s. 53-54, tab. 4, 5. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
 10. Laténský hrob u Pouzdřan, okr. Břeclav. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1986, s. 43, obr. 18. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
 11. Průzkum u jižního břehu věstonického jezera, okr. Břeclav. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1986, s. 93-94. Brno, 1990.
 12. Kovářská produkce velkomoravských Mikulčic. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1986, s. 121 – 127. Brno, 1990.
 13. Výsledky druhé výzkumné sezóny na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1987, s. 49 – 52. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
 14. Nový archeologický výzkum u rotundy ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1987, s. 52 – 54, obr. 39, 40. Brno: AÚ ČSAV, 1990.
 15. Výsledky třetí výzkumné sezóny na velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1988, s. 39 – 41. Brno: AÚ ČSAV, 1991.
 16. Dosavadní výsledky archeologického výzkumu u rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě, okr. Znojmo. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1988, s. 41 – 43, obr. 11. Brno: AÚ ČSAV, 1991.
 17. Znojmo – Hradiště, průvodce po lokalitě ( kongresový sborník). Brno – Nitra 1991.
 18. Rotunda sv. Kateřiny na Znojemském hradě. In: Mikulovská sympozia XX, s. 219 – 224. Brno, 1991.
 19. Znojmo – development of a medieval settlement. In: Institute of archaeology. Research projects, s. 22 – 24. Brno, 1991.
 20. Archeologický výzkum u znojemské rotundy. In: Památky a příroda 1/1991, s. 14-21, 32. Praha.
 21. Die Anfänge und Entwicklung des grossmährischen Burgwalles Pöltenberg. In: Chronologische Fragen des 7. – 10. Jahrhunderts, s. 106 – 110. Treismauer (Niederösterreich), 1991.
 22. Die Burg von Znojmo (Znaim) und ihre unterirdischen Gänge. In: Der Erdstall 18, s. 43-59. Roding, 1992.
 23. Archeologický výzkum znojemského hradu. In: VVM XLV, s. 137 – 156. Brno 1993.
 24. Nová etapa výzkumu rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1989, s. 80 – 83. Brno: AÚ ČSAV, 1993.
 25. Čtvrtá sezóna předstihových a zachraňovacích výzkumů velkomoravského výšinného hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1989, s. 61 – 63. Brno: AÚ ČSAV, 1993.
 26. Pokračování výzkumu u rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě v roce 1989. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1989, s. 83 – 85. Brno: AÚ ČSAV, 1993.
 27. The grandmoravian´s stronghold in Znojmo. Actes der XIIe congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, s. 91 – 96. Bratislava 1994.
 28. Zásadní přínos archeologie k diskusi o znojemské rotundě. In: Sborník Technického muzea v Brně, s. 1 – 31. Brno, 1994.
 29. Výzkum na Hradišti sv. Hypolita v roce 1990. In: Přehled výzkumů AÚ ČSAV Brno za rok 1990, s. 90 – 92. Brno: AÚ AV ČR, 1994.
 30. Výzkum ve Znojmě – Hradišti v roce 1991. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR Brno za rok 1991, s. 74 – 76. Brno: AÚ AV ČR, 1994.
 31. Ukončení etapy výzkumů na Znojemském hradě. In: Přehled výzkumů AQÚ AV ČR Brno za rok 1990, s. 140 – 142. Brno: AÚ AV ČR, 1994.
 32. Znojmo – Hradiště. Archeologický výzkum v r. 1993. Nálezová zpráva (70 stran). Brno: PdF MU, 1994.
 33. K otázce výstavby znojemské rotundy a vzhledu jejího interiéru. In: Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd, č. 13, s. 5 – 24. Brno: MU, 1996.
 34. Znojemská rotunda a výsledky nejnovějšího archeologického výzkumu. In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. /sborník z mezinárodní konference/. Znojmo: JMM, 1997.
 35. Výzkumný projekt ”Mládež a dějiny” na katedře historie PdF MU. In: Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti. Brno: MU, 1997.
 36. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In: Anqvik, M. -von Borries, B. : Youth and History. A comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents, s. 284 - 286. Vol. A, B. Hamburg – Bergen: Körber Stiftung, 1997.
 37. Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Deset let archeologických výzkumů velkomoravského centra (1986-1995). In: Sborník prací PdF MU v Brně, řada spol. věd, č. 17, s. 3 – 65. Brno: MU, 1999.
 38. Tři malá zamyšlení nad otázkou výchovy k národnímu vědomí. In: Výchova k národnímu vědomí. Sborník příspěvků, s. 122 – 127. Brno: MU, 1999.
 39. V dávném pravěku; Velká Morava a cyrilometodějská misie; Kultura Velké Moravy; Národní kulturní památky Velké Moravy; T. G. Masaryk. In: Vencálek, J. a kol.: Moravské Slovácko, s. 38-41 a s. 91-103. Český Těšín, 1999.
 40. Slovanské výšinné hradiště sv. Hypolita ve Znojmě – velkomoravské mocenské centrum jz. Moravy. In: Staroslovanská Morava, s. 55-70. Brno: PdF MU, 2000.
 41. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě. In: Morava v 10.- 13. století, s. 17 – 24. Brno: PdF MU, 2000.
 42. Z dějin Velké Moravy. In: Vybrané kapitoly z dějin, s. 66 – 81. Brno: FEI VUT, 2000.
 43. Slovo úvodem. In: Květ, R.: Základy nauky o starých stezkách, 3. Brno: Nadační fond sv. Hypolita a MZM v Brně, 2000.
 44. Znojmo – Hradiště sv. Hypolita. Záchranný i systematický archeologický výzkum v roce 2000. In: Přehled výzkumů AÚ AV ČR v Brně 42, s. 263-268. Brno: AÚ AV ČR, 2001.
 45. Od počátků archeologických výzkumů MU na velkomoravském Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě k posledním objevům. In: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, s. 37 – 55. Brno: MU, 2001.
 46. Velkomoravská církevní architektura na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: Velká Morava mezi východem a západem, s. 229 – 240. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno č. 17. Brno: AÚ AV ČR, 2001.
 47. Objev prvního velkomoravského kostela na hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 18, s. 3 – 24. Brno: MU, 2001.
 48. Historie osídlení Zlínska. In: Mackovčin, P. a kol.: Zlínsko. Chráněná území ČR II, s. 54-60. Praha: 2002.
 49. Historie osídlení Jihlavska. In: Mackovčin, P. a kol.: Jihlavsko. Chráněná území ČR IV. Praha: 2002.
 50. Archeologický výzkum katedry a jeho místo ve výuce budoucích učitelů dějepisu. In: Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti, s. 296-302. Brno: MU, 2003.
 51. Výsledky archeologického bádání ve velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v letech 1996-1997. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. č. 19, s. 3-34. Brno: MU, 2003.
 52. Archeologický výzkum a jednání velké mezinárodní komise na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. In: PV 2002, s. 143-149. Brno: AÚ AV ČR, 2003.
 53. Jednání mezinárodní archeologické komise na výzkumu mocenského centra ve Znojmě-Hradišti. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 19, s. 123-131. Brno: MU, 2003.
 54. Nový velmistr Křižovníků s červenou hvězdou v Praze a spolupráce řádu s katedrou historie PdF MU. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 19, s. 131-135. Brno: MU, 2003.
 55. Znojmo-Hradiště. In: Foltýn, D. a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů, s. 791-795. Praha: Libri, 2005.
 56. Excavatious at Pavlov I. In: Svoboda, J. (ed.): Pavlov I. – southeast. A Windows Into the Gravethan Lifestyles, Chapter I. 1, s. 17-24. The Dolní Věstonice Studies, vol. 14. Brno, 2005.
 57. Využití metod NDE v archeologii. Sborník 35. mezinárodní konference Defektoskopie 2005, Znojmo. (spolu s L. Ptáčkem)

  Ostatní články časopisecké, novinové

 58. O Velké Moravě I, II. In: Melbourne´s Kvart, roč. XIII/10; 11, Melbourne.
 59. Rozhodovat mohou pouze fakta. In: Rovnost 25. 1. 1990. Brno, 1990.
 60. Znojemský hrad a rotunda sv. Kateřiny. Co prozradily archeologické výzkumy. In: Znojemsko /článek na pokračování – březen, duben/. 1990.
 61. Učitelé archeology. In: Rovnost, 9. 8. 1990.
 62. Závěr archeologických výzkumů na znojemském hradě. In: Rovnost, 3. 10. 1990.
 63. Verdikt odborné komise. In: Lidová demokracie, 4. 10. 1990.
 64. Výsledky letošního archeologického výzkumu na Hradišti sv. Hypolita. In: Znojemsko, 28. 8. 1991.
 65. Významný archeologický objev ve Znojmě. In: Rovnost – magazín, 9. 12. 1994.
 66. Hrob sv. Metoděje pod znojemskou rotundou nemůže být. In: Morava expres 17. 11. 1994.
 67. Archeologie znovu na Pedagogické fakultě. In: Univerzitní noviny 1/11, 6. 1994.
 68. Česko – moravská nadace svatého Hypolita. In: Univerzitní noviny 1/12, 12 – 13. 1994.
 69. Archeologický výzkum katedry historie Pedagogické fakulty MU. In: Univerzitní noviny II, 7-8/95, 5. 1995.
 70. Co prozradily archeologické výzkumy o znojemské rotundě sv. Kateřiny. In: Universitas 3/99, s. 8 -13. 1999.
 71. Malby ve znojemské rotundě. In: Univerzitní noviny, roč. 6, 4/99, s. 38 – 41, 1999.
 72. Znojemské hradiště sv. Hypolita vydalo jedinečné nálezy z doby Velkomoravské říše. In: Znojemsko, roč. VIII, 26. 8. 1999, 3.
 73. Malby ve znojemské rotundě přitahují pozornost badatelů. In: Rovnost, 26. 3. 1999, 3.
 74. Objev bohatého velkomoravského hrobu dítěte ve Znojmě Hradišti. In: Jihomoravský den 21. 7. 1999.
 75. Úspěšná archeologická sezóna na staroslovanském výšinném hradišti ve Znojmě. In: Jihomoravský den, 30. 7. 1999.
 76. Archeologové odkryli u Znojma církevní stavby. In: Katolický týdeník 8. 10. 2000.
 77. Nejkrásnějším velkomoravským šperkem z posledních výzkumů na Hradišti je zlacená náušnice. In: Znojemsko 22. 8. 2000.
 78. Hradiště u Znojma vydalo nové poklady z doby předmetodějské. In: Rovnost 30. 8. 2000.
 79. Nové významné objevy archeologické expedice PdF MU ve Znojmě – Hradišti. In: Univerzitní noviny, roč. 8, 1/2001, 27 – 31. Brno: MU, 2001.
 80. Archeologové v centru Hradiště. In: Den, 4. 8. 2002.
 81. Archeologům začala šestnáctá sezóna výzkumů na Hradišti. In: Rovnost, 17. 7. 2002.
 82. Historii bude připomínat stálá expozice. In: Rovnost, 22. 7. 2002.
 83. Studna z Velké Moravy. In: MF dnes, 8. 8. 2002.
 84. Archeologové chtějí na Hradišti vyčistit starobylou studnu. In: Znojemský týden, 22. 7. 2002.
 85. Co nového přinesl archeologický výzkum na Hradišti. In: Znojemsko, 8.2. 2003, s. 8-9.
 86. Vzpomínka na doc. RNDr. Bohuslava Klímu, DrSc. In: Universitas 1/2005, s. 21-24.
 87. Archeologický výzkum ve Znojmě přináší překvapivé poznatky. MUNI.cz 07/2005, s. 5. Brno: MU,2005.

  Zprávy

 88. Nadace sv. Hypolita a ochrana památek. In: Sborník prací PdF MU v Brně,řada spol. věd č. 13, s. 114 – 116. Brno: MU, 1996.
 89. Zdeněk Klanica šedesátiletý. In: Pravěk NŘ /nová řada/ 1998/8, s. 422 - 424. Brno, 1999.
 90. Slavnostní zasedání archeologů PdF MU na znojemské radnici. In: UN roč.8, 1/2001, s. 13-14, 2001.

  Výstavy a scénáře větších výstav

 91. Znojemská rotunda. Znojmo – JMM 1990.
 92. Znojemská hradní rotunda - Muzeum Šumperk, reinstalace v Mohelnici a Jeseníku, r. 1992 -1993.
 93. Koncepce historicko – archeologické a popularizační práce na Hradišti sv.Hypolita, r. 1994.
 94. Výstava u příležitosti archeologické komise na Hradišti (20. 10. 2005).

  Katalogy výstav

 95. Znojemská hradní rotunda. Šumperk 1992.
 96. Slovanská historie Hradiště sv. Hypolita ve Znojmě. Hradiště – proboštství, duben 1999.

  Vydal a uspořádal

 97. Morava v pravěku. Brno: PdF MU, 1998. 57 s.
 98. Morava v pravěku. 2 vydání. Brno: PdF MU, 1999. 57 s.
 99. Staroslovanská Morava. Brno: PdF MU, 2000. 91 s.
 100. Morava v 10. – 13. století. Brno: PdF MU, 2000. 45 s.
 101. Mládež a dějiny. Brno: PdF MU, 2000. 119 s.

  Granty / řešitel/

 102. Znojemská rotunda sv. Kateřiny. GAČR 1991- 1992. č. 90108
 103. Rotunda sv. Kateřiny ve světle archeologických výzkumů. Publikační grant MŠMT ČR v r. PR 96019.
 104. Mládež a dějiny. Grant MŠ ČR 1997 – 1998. RS 97 003.
 105. Archeologický výzkum ve Znojmě – Hradišti a jeho prezentace. Interní grant PdF MU v r. 1999, č. 12/99.
 106. Model ztvárnění Hradiště sv. Hypolita. Grant PdF MU. řešitel.
 107. KEGA. Súčasné historické vedomie. Odborný spolupracovník. 2003-2005.
 108. GA ČR. Nejbližší zázemí velkomoravského centra v Mikulčicích - vývoj a sociálně- ekonomická struktura. Spoluřešitel. 2004-2007.
 109. GA ČR. Kovářské řemeslo na velkomoravských hradištích. 2005-2007. Řešitel.

  UDĚLENÉ CENY

 110. Cena rektora MU za vědeckovýzkumnou práci v r.1998. (publikace Znojemská rotunda).


  Převzato z www.ped.muni.cz