Dějiny pravěku
Dějiny starověku
Dějiny středověku
Archeologická praxe
Praktická cvičení z archeologie
Slovanská a středověká archeologie
Slovanské státní útvary
Hmotná kultura Slovanů ve středověku
Raně středověká hradiště střední Evropy
Nové poznatky z dějin pravěku