1925  narodil se v Drahotuších u Hranic na Moravě

1948  zakončil studium doktorátem přírodních věd

1947  začal obnovovat vykopávky v Dolních Věstonicích

1952  začal pracovat v brněnské pobočce Archeologického ústavu Čs. akademie věd

       1986  při těžbě zeminy pro hráze vodního díla na Dyji objevil trojhrob z doby lovců mamutů

       1995   odešel z Archeologického ústavu do penze

       2000  zemřel v Dolních VěstonicíchBohuslav Klíma st. (první zleva) na Pavlovském nalezišti

Bohuslav Klíma st.


  70 let Bohuslava Klímy - novinový článek

  Odkrýval tábořiště lovců mamutů - novinový článek