ÓDA NA BOBA

DŘÍV NEŽ SKONČÍ ZIMA...

DOCENTOVO VYZNÁNÍ

KDEŽE MÁ KLÍMA HRANICE?

PAMÁTNÝ ROK 1953

BOUŘE NAD ZNOJMEM nové!

CESTIČKA K HRADIŠTI

CESTA NA KATEDRU

NA EXKURZI

VĚSTONICKÁ VENUŠE

KRÁTKÁ DVOJVERŠÍ